• 1
 • 2
 • Aile Yapısı

  Arnavut aile yapısının getirdiği direk babaya yani en büyük erkeğe duyulan saygı ve hürmet onun sözünün konun olması bir sebebindendir.
  Ataerkil bir geleneksel aile yapısı vardır.

  Aile Yapısı

 • Arnavutluk'ta Kültür

  Arnavutlar kendilerini iki kola ayırlar bunlar geg ve tosk’tur gega kuzeyli, toSka güneyli anlamına gelir bu ayrım ırki bir ayrım değil bölğesel bir ayrımdır.

  Arnavutluk'ta Kültür